MR

  Medezeggenschap Raad KBS Sint Anna

  Het jaarplan en jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS Sint Anna kunt u hier als PDF bijlage downloaden.  
  Het jaarplan heeft als doel afspraken rondom de organisatie, jaarlijkse plannen en werkwijzen van de MR vast te leggen.

  Activiteitenplan 2023-2024

  Jaarverslag 2022-2023

  MR regelementen