PBS

  Wat is PBS?
  PBS = Positive Behaviour Support

  • Kern = het bekrachtigen van positief gedrag
  • Werken vanuit onze 4 kernwaarden
  veiligheid verantwoordelijkheid samen groei

  • Duidelijk wat gewenst gedrag is en ook wat de consequenties zijn bij ongewenst gedrag.


  Doel PBS: Een omgeving scheppen waarin kinderen, ouders en werknemers zich veilig voelen en daardoor optimaal tot ontwikkeling komen.

  Vul de emmertjes!

  • Geef kinderen vooral positieve aandacht
  • Zorg ervoor dat je dat op tijd doet
  • Niet elk kind heeft dezelfde aandachtsbehoefte
  • Geef minimaal aandacht aan negatief gedrag
  • Tegenover 1 terechtstelling, 4 complimenten

  Waarom PBS op KBS St. Anna?

  • Een eenduidige aanpak op de hele school
  • Hoe gaan wij met elkaar om? Helder wat wij belangrijk vinden op school
  • Gedragsverandering de afgelopen jaren zichtbaar
  • Toepasbaar thuis en op de sportclub voor meer draagvlak en een doorgaande lijn in de aanpak

  Hoe werken we op school aan PBS:

  • Start schooljaar: gouden weken - pedagogisch klimaat - ouders betrekken
  • Schoolafspraken: Rollenspel waarbij gewenst gedrag geoefend wordt
  • 3 schoolbrede PBS-thema’s per jaar gerelateerd aan de 4 kernwaarden
   • opening (gedrag voordoen) en afsluiting = beloning
   • kaartjes verdienen voor positief gedrag
   • gezamenlijk doel te behalen voor de hele school
  • Actief aanleren van gewenst gedrag
  • Neutraal in gesprek gaan bij conflicten/ongewenst gedrag, verwachtingen uitspreken en het geleerde toepassen
  • Voorbeeldfunctie leerkracht

  Aangeboden schoolafspraken:

  • We lopen rustig door de gang
  • We spelen gezellig samen
  • We werken taakgericht
  • We hebben respect voor elkaar
  • We zorgen voor een opgeruimde omgeving
  • We helpen elkaar een stapje verder
  • We houden rekening met een ander
  • We horen er allemaal bij
  • We respecteren elkaars grenzen
  • We zetten door
  • We hebben oog voor elkaar
  • We werken fijn samen
  • We zijn een goed voorbeeld voor een ander