Oudervereniging

De oudervereniging (OV) stelt zich ten doel bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de school. Zo organiseert de OV, in samenwerking met het schoolteam, diverse activiteiten voor de kinderen zoals de vieringen met Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Daarnaast ondersteund de oudervereniging ook bij schoolreisjes, koningspelen, poetsmiddagen, musicalavond, schoolfotograaf en andere kleinere activiteiten.

Opzet oudervereniging

Zoals elke vereniging kent ook deze vereniging leden. De leden van de oudervereniging zijn de ouders en/of verzorgers van kinderen die aan de KBS St. Anna onderwijs volgen. U als ouder en/of verzorger bent automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging, bestaande uit ouders en/of verzorgers, vertegenwoordigen de leden. Bestuursleden hebben zitting voor een aantal jaren en kunnen daarna opnieuw gekozen worden, of er kunnen andere bestuursleden aangesteld worden. Het bestuur verdeelt onderling de taken. Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig aan het begin van het schooljaar (tijdens de jaarvergadering), verkiezingen gehouden.

Alle zaken met betrekking tot de OV zijn vastgelegd in de statuten, evenals het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn ter inzage.

Jaarvergadering oudervereniging

Een keer per jaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden en kunt u als ouder en/of verzorger meepraten over de gang van zaken binnen de OV. De algemene ledenvergadering vindt altijd in het begin van het schooljaar plaats. De datum staat op de jaarkalender en daarnaast ontvangen alle ouders en/of verzorgers een uitnodiging.

Vrijwillige bijdrage

De OV kent geen contributie, maar een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor niet gesubsidieerde zaken zoals het Sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, sportdag, schoolreis of excursie. Maar ook om bij bijzondere gelegenheden het team of een teamlid van school met een kleinigheidje in het zonnetje te kunnen zetten.

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt, na goedkeuring van de ledenvergadering en MR, zo nodig aangepast. Voor kinderen die na 1 januari voor het eerst naar school komen, wordt de helft van het bedrag gevraagd.

Ouderbijdrage 2020-2021 bedraagt €27 per kind en kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL40 RBRB 09649665 65 onder vermelding van voor- en achternaam kind, of contant worden afgegeven tijdens de jaarvergadering. In dit bedrag zit een bijdrage van €5,= zodat we de leerlingen per jaar één of twee educatieve uitstapjes kunnen aanbieden.

Bestuursleden schooljaar 2019-2020

Voorzitter:                       Annemiek van Beek

Secretaris:                       Miranda Nooijen  

Penningmeester:               Dewy Carton

Leden:                             Helen Aarts                                       Jesse Thewissen

                                       John Bogers                             Monique Hoevenaars

                                       Annemiek Boemaars                    

 

Vragen en/of suggesties?

Heeft u vragen en/of suggesties aan de oudervereniging, dan kunt u altijd een van de bestuursleden aanspreken. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bezoekadres:
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-411 605
  KBS. St. Anna is onderdeel van Stichting Nuwelijn
KBS St. Anna is sinds schooljaar 2021/22 benoemd tot Gezonde school

 

 

© 2021 KBS St. Anna - Molenschot