Protocol verkeersveiligheid

Protocol verkeersveiligheid
 
Inleiding:
Elk teamlid en ouder die leerlingen mee begeleid tijdens een activiteit buiten school, is verplicht om het opgestelde protocol inzake verkeersveiligheid in acht te nemen. De teamleden krijgen aan de hand van dit protocol richtlijnen aangeboden om voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de kinderen en begeleiders te waarborgen. De richtlijnen in dit protocol zijn bindend. Dat wil zeggen dat ieder teamlid en ouders deze richtlijnen moeten opvolgen. Voor hulp of vragen kunnen zij zich richten tot de BVL commissie en/of directie.

Meer info in het PDF bestand wat u hieronder kunt downloaden.
Attachments:
Download this file (protocol verkeersveiligheid.pdf)protocol verkeersveiligheid.pdf[Protocol verkeersveiligheid]176 kB

Protocol klassenouder

Protocol Klassenouder.
 
Klassenouder…………….een klasse ouder !
Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten. We hopen dat dit protocol de samenwerking en communicatie tussen de ouders en de leerkrachtverder kan bevorderen en stimuleren.
 
Meer info in het PDF bestand hieronder wat u kunt downloaden.
Attachments:
Download this file (protocol klassenouder.pdf)protocol klassenouder.pdf[Protocol klassenouder]62 kB

Dyslexieprotocol 

Attachments:
Download this file (151104 Dyslexieprotocol KBS St Anna.pdf)151104 Dyslexieprotocol KBS St Anna.pdf[Dyslexieprotocol]916 kB

Protocol meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling

Attachments:
Download this file (150415 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KBS St Anna.pdf)150415 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling KBS St Anna.pdf[Protocol meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling]826 kB

Protocol hoogbegaafdheid

Attachments:
Download this file (150415 Protocol Hoogbegaafdheid.pdf)150415 Protocol Hoogbegaafdheid.pdf[Protocol hoogbegaafdheid]1017 kB

Pest-protocol

Zie de link voor het pest-protocol

Attachments:
Download this file (pestprotocol St Annaschool versie 2016.pdf)pestprotocol St Annaschool versie 2016.pdf[Pestprotocol]149 kB