KBS St. Anna is een kleine gemoedelijke basisschool midden in de dorpskern Molenschot. De school heeft een prominente plek in het dorp, zeker sinds we vanaf mei 2013 zijn gehuisvest in de MFA De Molenwiek. In dit prachtige gebouw kunnen we samen werken met partners op het gebied van educatie, ontspanning en opvang.

Het onderwijs is zeer eigentijds en innovatief. De school werkt met een onderbouwunit en een bovenbouwunit. Binnen de unit worden alle lessen verzorgd. Zowel de leerkrachten als een onderwijsassistent begeleiden de leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Zelfstandig plannen, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leervragen en samenwerken met anderen zijn onze belangrijkste pijlers.

Onze school heeft gekozen voor een diversiteit aan ruimten voor kinderen om te werken: een instructieruimte, een leerplein en een stilteruimte. Verder beschikt de school over veel speelruimte: een groot speelplein, met een grasveld en een speelplantsoen buiten en een ruime gymzaal binnen. We werken met een continurooster en kinderen kunnen in de pauzes, maar ook na schooltijd naar hartenlust spelen !

De ouderbetrokkenheid is groot. Ouders verlenen allerlei hand- en spandiensten en worden voortdurend betrokken bij allerlei activiteiten op school. Ouders worden ook uitgenodigd om met het team na te denken over het onderwijs aan hun kinderen. Voor het innovatietraject is er een ouderforum opgezet. Verder worden ouders geïnformeerd over ons onderwijs via verschillende ouderavonden en de mogelijkheid om overdag een “kijkje in de keuken” te kunnen nemen.