Jaarplan MR 2016-2017

 

Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS Sint Anna 2014 - 2015 en 2015- 2016 staan hieronder. 
Dit document heeft als doel afspraken rondom de organisatie, jaarlijkse plannen en werkwijzen van de MR vast te leggen.